Laimē

Saldas dienas tavai ģimenei!

 • 3x Atpūtu 1000 EUR vērtībā “Annas Hotel”
 • 3x Atpūtu 1000 EUR vērtībā Rūmenes muižā
 • 7x Maltīšu kaste no restorāna “Hercogs” 100 EUR vērtībā
 • 49x “Laimas” saldumus katru dienu

Reģistrēties

Registrācija sāksies 2022. gada 8. augustā

Registracija beigusies!

X

Paldies! Reģistrācija veiksmīga!

 • Vārds*
 • Uzvārds*
 • Telefons*
 • Pirkuma dok. Nr.*
 • Ieskanēts pirkuma dokuments vai tā fotogrāfija jpg, png vai pdf formātā. Maksimālais faila svars 10 MB.
 • Izvēlies, kuras galvenās balvas izlozē vēlies piedalīties*:

 • Obligāta informācija.
 •  
 • Ja nepiekrītat loterijas noteikumiem un datu apstrādei, mēs nevaram pieņemt reģistrāciju. Lai reģistrētos, atzīmējiet, ka piekrītat loterijas noteikumiem. mēs nevaram pieņemt reģistrāciju. Lai reģistrētos, atzīmējiet, ka piekrītat loterijas noteikumiem.

Laimētāji

Pirmie laimetaji tiks publiceti 18.08.2022

 • “Laima” produktu komplekts
  1. Aleksis Kinašs, Dok. Nr. 158/16151
  2. Modris Žebers, Dok. Nr. 320/310652
  3. Elita Valenieka, Dok. Nr. 160/1171
  4. Elita Ruska, Dok. Nr. 269/8398
  5. Ilga Medzvecka, Dok. Nr. 183/1296
  6. Anda Pirtniece, Dok. Nr. #00060103
  7. Rita Artemjeva, Dok. Nr. 361/1328
 • Restorāna “Hercogs”
  maltīšu piedāvājums
  “Brīvdienu kaste 4x4”
  1. Inese Rutka, Dok. Nr. 218/990
 • “Laima” produktu komplekts
  1. Artjoms Fatihovs, Dok. Nr. 156/98962
  2. Janis Skuts, Dok. Nr. 73/104
  3. Ruta Glaudiņa, Dok. Nr. 220/42937
  4. Natalija Baribina, Dok. Nr. 91/738
  5. Anita Caune, Dok. Nr. 39/1382
  6. Rasma Kaminska, Dok. Nr. 63/1250
  7. Kristīne Urnike, Dok. Nr. 7/295368
 • Restorāna “Hercogs”
  maltīšu piedāvājums
  “Brīvdienu kaste 4x4”
  1. Inese Klomane Gimbicka, Dok. Nr. 199/75028
 • “Laima” produktu komplekts
  1. Linda Šteinberga, Dok. Nr. 346083
  2. Elvīra Lemešonoka, Dok. Nr. 286/1637
  3. Vladimirs Klavs, Dok. Nr. 161/228565
  4. Peteris Latkovskis, Dok. Nr. 89/7122
  5. Larisa Boroha, Dok. Nr. 282/1277
  6. Līvija Pelša, Dok. Nr. 49/1217
  7. Evija Loginova, Dok. Nr. 331/59463
 • Restorāna “Hercogs”
  maltīšu piedāvājums
  “Brīvdienu kaste 4x4”
  1. Anita Kotoviča, Dok. Nr. 34/1288
 • Viesnīcas “Annas Hotel”
  dāvanu karte
  1000,00 EUR vērtībā
  1. Paula Zvejniece, Dok. Nr. 14/58486
 • “Rūmenes muiža”
  dāvanu karte
  1000,00 EUR vērtībā
  1. Ilva Briede, Dok. Nr. 395/1420
 • “Laima” produktu komplekts
  1. Diāna Hofmane, Dok. Nr. 152/38674
  2. Elizabete Kandere, Dok. Nr. 89/1485
  3. Irēna Ļesnaja, Dok. Nr. 44/22116
  4. Līga Mikna, Dok. Nr. 14/502955
  5. Inguna Rīgava, Dok. Nr. 289/1405
  6. Eduards Baumanis, Dok. Nr. 217/128899
  7. Maris Boze, Dok. Nr. 60/211706
 • Restorāna “Hercogs”
  maltīšu piedāvājums
  “Brīvdienu kaste 4x4”
  1. Uldis Vītols, Dok. Nr. 157/46704
 • “Laima” produktu komplekts
  1. Inguna Skujiņa, Dok. Nr. 579/1457
  2. Anita Skangale, Dok. Nr. 496/75452
  3. Iveta Mazure-Zaharevska, Dok. Nr. 8/1233
  4. Rihards Vikmans, Dok. Nr. 0262841
  5. Vita Eihmane, Dok. Nr. 247/1034
  6. Ligita Gaile, Dok. Nr. 19/1235
  7. Aleksejs Nikolajevs, Dok. Nr. 38/1364
 • Restorāna “Hercogs”
  maltīšu piedāvājums
  “Brīvdienu kaste 4x4”
  1. Ruta Ģeņģergaile, Dok. Nr. 0615720
 • Viesnīcas “Annas Hotel”
  dāvanu karte
  1000,00 EUR vērtībā
  1. Lauma Lapiņa, Dok. Nr. 316/1326
 • “Rūmenes muiža”
  dāvanu karte
  1000,00 EUR vērtībā
  1. Ričards Briedis, Dok. Nr. 66/369653
 • “Laima” produktu komplekts
  1. Eduards Kalniņš, Dok. Nr. 316789
  2. Baiba Rašmane, Dok. Nr. 450/1381
  3. Aina Stutàne, Dok. Nr. 158/1460
  4. Kristīne Voļhina, Dok. Nr. 73/32787
  5. Liene Zernevica, Dok. Nr. 104/25494
  6. Evrika Rasa, Dok. Nr. 178/68043
  7. Zane Vīksne, Dok. Nr. 35/399530
 • Restorāna “Hercogs”
  maltīšu piedāvājums
  “Brīvdienu kaste 4x4”
  1. Māra Briede, Dok. Nr. 50/18981
 • “Laima” produktu komplekts
  1. Ingūna Melne, Dok. Nr. 30/19854
  2. Elga Skujiņa, Dok. Nr. 96/515
  3. Mihails Poletajevs, Dok. Nr. 98/255047
  4. Jana Jirjena, Dok. Nr. 30/1060
  5. Iveta Narusa, Dok. Nr. 89/1189
  6. Alla Golubenceva, Dok. Nr. 196/146172
  7. Milija Grīsle, Dok. Nr. 368216
 • Restorāna “Hercogs”
  maltīšu piedāvājums
  “Brīvdienu kaste 4x4”
  1. Santa Veļičko, Dok. Nr. 0033322
 • Viesnīcas “Annas Hotel”
  dāvanu karte
  1000,00 EUR vērtībā
  1. Ēriks Līcis, Dok. Nr. 26/36980
 • “Rūmenes muiža”
  dāvanu karte
  1000,00 EUR vērtībā
  1. Ieva Lasmane, Dok. Nr. 144/1058

Noteikumi

LOTERIJAS NORISES LAIKS

 • Loterijas reģistrācijas periods ir no 2022. gada 8. augusta līdz 2022. gada 25. septembrim.
 • Loterijas dalībnieki tiks izlozēti 16.08., 23.08., 30.08., 06.09., 13.09., 20.09. un 27.09 saskaņā ar loterijas noteikumiem.
 • Pilns laimētāju saraksts tiks publicēts 2022. gada 29. septembrī mājas lapā www.laimasloterija.lv.
 • Loterijas laimestu izsniegšana ir līdz 2022. gada 13. oktobrim.

BALVAS

 • 6 galvenās balvas - 3 “Rūmenes muiža” dāvanu kartes un 3 viesnīcas “Annas Hotel” dāvanu kartes.
 • 7 restorāna “Hercogs” maltīšu piedāvājumi “Brīvdienu kaste 4x4”.
 • 49 “Laima” produktu komplekti.


PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI

 • Lai piedalītos loterijā, dalībniekam laika periodā no 2022. gada 8. augusta līdz 2022. gada 25. septembrim jebkurā internetveikalā vai veikalā Latvijas teritorijā jāiegādājas jebkurš zīmola “Laima” produkta iepakojums vai vismaz 100 g zīmola “Laima” sveramie produkti.
 • Pēc loterijas noteikumiem atbilstoša pirkuma veikšanas, dalībniekam bez maksas jāreģistrējas mājas lapā www.laimasloterija.lv, obligāti norādot savu vārdu, uzvārdu, pirkuma apliecinoša dokumenta (pirkuma čeka vai preču piegādes pavadzīmes) numuru un kontakttālruni.
 • Dalībnieks pēc brīvas izvēles reģistrācijas brīdī var ielādēt arī pirkuma apliecinoša dokumenta attēlu ar skaidri redzamu loterijas produkta pirkumu, pirkuma apliecinoša dokumenta numuru un pirkuma veikšanas vietu un datumu.
 • Ja loterijas noteikumiem atbilstoša pirkuma dokumenta attēls netiek ielādēts reģistrējoties, dalībniekam obligāti jāsaglabā pirkuma apliecinoša dokumenta orģināls līdz 2022. gada 28. oktobrim, kurā skaidri redzams loterijas produkta pirkums, pirkuma datums un dokumenta numurs.

LAIMĒTĀJU NOTEIKŠANA

 • Laimētāji tiks noteikti pēc nejaušības principa no visām saņemtajām reģistrācijām, kas atbilst loterijas noteikumiem, izlozējot laimētājus ar datora programmas palīdzību.

LAIMESTA SAŅEMŠANA

 • Balvas jāsaņem SIA “SOMESE Baltic” biroja telpās Rīgā, Brīvības ielā 103, 4. kabinetā, 3. stāvā, līdzi ņemot laimējušo pirkumu apliecinošu dokumentu un personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti). Balvas tiks izsniegtas darba dienās no plkst. 13:00 līdz plkst. 17:00.
Loterijas atļaujas Nr. 7354

Biežāk uzdotie jautājumi

VAI VIENU PIRKUMA APLIECINOŠU DOKUMENTU VARU REĢISTRĒT VAIRĀKKĀRT?

Nē – vienu pirkuma apliecinošu dokumentu var izmantot tikai vienu reizi.

VAI LOTERIJĀ PIEDALĀS SVERAMIE PRODUKTI?

Jā, piedalās, ja veiktais pirkums ir vismaz 100 g.

KO DARĪT, JA PIRKUMA ČEKĀ NAV RAKSTĪTS, KA IEGĀDĀTS ZĪMOLA LAIMA PRODUKTS?

Loterijā piedalās tikai pirkuma dokumenti, kuros skaidri redzams pirkuma datums, čeka numurs un iegādāto Laima produktu nosaukums. Ja čekā visa aprakstītā informācija nav redzama, čeks var būt derīgs loterijai tikai tad, ja veikala darbinieks izrakstīs stingrās uzskaites kvīti ar informāciju par loterijas produkta pirkumu.

VAI LOTERIJĀ VAR PIEDALĪTIES PIRKUMI, KAS VEIKTI INTERNETA VEIKALOS?

Jā, reģistrējoties čeka numura vietā jānorāda rēķina vai preču piegādes pavadzīmes numurs.

VAI VAR PIEREĢISTRĒTIES LOTERIJĀ SŪTOT SMS?

Nē, loterijai var piereģistrēties tikai mājaslapā www.laimasloterija.lv.

KĀ ES ZINĀŠU, VAI MANA REĢISTRĀCIJA IR APSTIPRINĀTA?

Pēc veiksmīgas reģistrācijas parādīsies apstiprinoša ziņa: “Paldies, reģistrācija veiksmīga!”

NEATRADI ATBILDI UZ SAVU JATĀJUMU?

Droši sazinies ar mums, rakstot uz info@somese.lv vai zvanot uz +371 27274858.